Consultanta pentru accesarea fondurilor structurale Servicii:
 • Informatii relevante in domeniul Fondurilor Structurale
 • Evaluarea eligibilitatii ideilor de proiect 
 • Elaborarea de proiecte finantate din Fondurile Structurale si asistenta in implementarea acestora
 • Analize de sector/domenii/piata/industrie, previziuni ale pietei
 • Elaborarea Studiilor de Fezabilitate, studiilor de oportunitate si a planurilor de afaceri, 
 • Management de proiect
 • Servicii de intermediere  in credite: realizarea documentatiei de credit si alegerea celei mai bune solutii bancare
Consultanta in domeniul Fondurilor Structurale, include:
 • Intocmirea studiului de fezabilitate
 • Intocmirea planului de afaceri
 • Elaborarea cash-flow-ului pentru anul in curs si perioada previzionata, a devizelor, bugetelor de venituri si cheltuieli
 • Intocmirea cererii de finantare
 • Consultanta pentru intocmirea documentatiei pentru licitatiile de achizitii din cadrul proiectului
 • Asistenta in pregatirea si depunerea Dosarelor Cererilor de Plata,a cererilor de rambursare
 • Asigurarea gestionarii proiectului din punct de vedere al controlului strategic, de coordonare operationala, de asistenta a personalului implicat si de conducere operationala a proiectului
 • Monitorizarea proiectului prin asigurarea serviciilor de asistenta post-contractare, pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani, urmarindu-se indeplinirea indicatorilor de rezultat, asumati prin proiect.
  ETAPE PROIECTE In prima etapa a colaborarii cu REGIO TOOLS SRL , se pune accentul pe intocmirea unei analize a organizatiei potentialului partener, pentru ca ulterior, in baza acesteia, sa fie identificate oportunitatile pentru obtinerea finantarilor nerambursabile. Dupa aceasta, in cadrul colaborarii, au loc intalniri pentru stabilirea scopului dar si a obiectului viitorului proiect, urmand ca ulterior sa fie planificate si corelate activitatile in cadrul proiectului, dar si elaborate documentatiile economico-financiare si  inregistrarea cererii de rambursare la sediul Autoritatii Contractante. In cea de-a doua etapa, respectiv aceea de implementare a proiectului, REGIO TOOLS SRL urmareste prin documentele elaborate, respectarea regulilor si a normelor impuse de finantator, referitoare mai ales la achizitiile publice, normele de vizibilitate si de publicitate, precum si a celor legate de indicatorii de realizare asumati prin proiect, pentru a evita situatiile neplacute si confuze, care se pot solda cu solicitari de clarificari transmise de reprezentantii autoritatii contractante beneficiarului si, implicit, cu intarzieri in rambursarea sumelor cheltuite. In a treia etapa, REGIO TOOLS SRL monitorizeaza proiectul implementat prin asigurarea serviciilor de asistenta post-contractare, pe o perioada cuprinsa intre 3 si 5 ani, urmarindu-se indeplinirea indicatorilor de rezultat, asumati prin proiect.