Dezvoltarea rurală cuprinde toate acţiunile îndreptate spre îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei care trăieşte în spaţiul rural, spre păstrarea peisajului natural şi cultural şi care asigură dezvoltarea durabila a spaţiilor rurale conform condiiilor şi specificului acelor meleaguri. Programul pentru dezvoltarea rurala poate conţine, în funcţie de condiţii şi necesităţi, dezvoltări de: infrastructură, agricultură, turism, întreprinderi mici şi mijlocii, precum şi crearea de locuri de muncă, dar şi idei privind protecţia mediului, învăţământul, dezvoltarea comunităţii. Programele de dezvoltare rurală sunt de obicei complexe şi se referă concomitent la mai multe sectoare. În dezvoltarea rurală rolul primordial revine resurselor umane,comunităţilor locale, participanţilor vieţii economice şi sociale.Scopul final al dezvoltarii rurale este ca spatiile rurale sa fie apte,in mod durabil,sa indeplineasca functiile care le revin in societate

Astfel pentru creșterea competitivității exploatațiilor agricole prin dotarea cu utilaje și echipamente, înfiinţarea, modernizarea și/ sau extinderea unităţilor de procesare, înființarea de plantatii se pot face investitii si anume:

 • Construirea si modernizarea cladirilor utilizate pentru productia agricola
 • Construirea si modernizarea infrastructurii rutiere interne sau de acces din domeniul agricol
 • Construirea si modernizarea fermelor de taurine pentru productia de lapte incadrate in sistemul cotei de lapte
 • Construirea si modernizarea serelor
 • Achizitionarea de tractoare noi, combine de recoltat, masini, utilaje, instalatii, echipamente si accesorii, echipamente si software specializate
 • Achizitionarea de noi mijloace de transport specializate
 • Inlocuirea plantatiilor viticole din soiuri nobile ajunse la sfarsitul ciclului biologic
 • Infiintarea plantatiilor de pomi, arbusti fructiferi si capsuni
 • Infiintarea pepinierelor de vita de vie, pomi fructiferi si arbusti, alti arbori
 • Investitii pentru producerea si utilizarea durabila a energiei din surse regenerabile in cadrul fermei
 • Investitii pentru infiintarea de culturi de specii forestiere cu ciclu de productie scurt si regenerare pe cale vegetativa, in scopul producerii de energie regenerabila
 • Investitii in apicultura
 • Investitii pentru procesarea produselor agricole la nivelul fermei, cuprinzand echipamente pentru vanzarea acestora, inclusiv depozitare, racire etc.
 • Investitii necesare adaptarii exploatatiilor pentru agricultura ecologica
 • Investitiile necesare realizarii conformitatii cu standardele comunitare
Romanian