Regio Tools asigură consultanță și asistență pentru elaborarea și implementarea proiectelor de investiții prin finanțări nerambursabile susținute din Fonduri Europene.

Politica de coeziune este principala politică de investiții a Uniunii Europene. Această politică se adresează tuturor regiunilor din Uniunea Europeană, sprijinind creșterea economică, competitivitatea întreprinderilor, crearea de locuri de muncă, dezvoltarea durabilă și îmbunătățirea calității vieții.
Pentru realizarea acestor obiective UE oferă finanțare nerambursabilă tuturor celor care îndeplinesc cerințele specificate în Programele de Finanțare.

Regio Tools oferă consultanță specializată pentru accesarea finanțărilor nerambursabile și asigură suportul necesar pentru finalizarea investiției.

Site-ul oferă acces la informațiile referitoare la eligibilitatea beneficiarilor, documentele necesare accesării finanțării, legislație, proceduri de finanțare și implementare a proiectelor eligibile pe care le susține Uniunea Europeană.

Programele operaţionale reprezintă cadrul prin care se finanțează proiectele propuse de beneficiarii eligibili în vederea atingerii obiectivelor susținute prin politica de coeziune a Uniunii Europene. Cuprinde descrierea programelor aferente Cadrului financiar multianual 2014-2020 după cum urmează:

  • Programul Operațional pentru Dezvoltare Rurală referitor la investiții în agricultură și procesare.
  • Programul Operațional Capital Uman susține creșterea economică prin diverse tipuri de investiții care pun în valoare resursa umană locală.
  • Programul Operațional Competitivitate
  • Programul Operational Regional